Privacy & cookies

Privacy & cookies

Door deze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt u ook in met de voorwaarden van het privacybeleid van mytalentbuilder.com zoals het hieronder uiteen wordt gezet. Als u daarmee niet akkoord kunt gaan, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

 

Verzameling van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor één van de diensten die via deze site worden aangeboden, vraagt mytalentbuilder.com bepaalde informatie over uzelf te verstrekken door een online formulier in te vullen en te verzenden. U bent volledig vrij om u al dan niet hiervoor te registreren. Als u echter beslist om u te registreren, dan vragen wij u persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres.

 

Doelstellingen van de gegevensverwerking

Mytalentbuilder.com verzamelt deze informatie om uw deelname in de diensten die u kiest, vast te leggen en te ondersteunen. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op de nieuwsbrief, dan wordt de informatie gebruikt om u deze nieuwsbrief geregeld te kunnen toesturen.
Mytalentbuilder.com ziet in dat het belangrijk is dat deze informatie op verantwoorde wijze wordt gebruik en zal er alles voor doen om deze dus op een verantwoorde en vertrouwelijke manier te gebruiken. Mytalentbuilder.com garandeert dat deze informatie niet aan andere bedrijven of organisaties zal worden doorgegeven.
De persoonlijke gegevens die mytalentbuilder.com verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van mytalentbuilder.com, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal dus louter voor interne doeleinden verwerkt worden.
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u mytalentbuilder.com uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

Het gebruik van cookies

Wanneer u mytalentbuilder.com bezoekt, kunt u anoniem over de website surfen en hebt u toegang tot belangrijke informatie zonder dat uw identiteit bekend wordt. Om onze website te verbeteren en de nieuwsbrieven te beheren, gebruiken wij "cookies". Een cookie is een bestandje dat gegevens die door de webserver worden overgezonden naar uw browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan u heeft doorgegeven. De cookie doet dienst als uw identificatiekaart zodat u niet telkens uw gebruikersnaam en paswoord dient op te geven. Deze cookie kan niet worden uitgevoerd als code en kan geen virussen overbrengen.
De meeste browsers zijn in principe zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt uw browser echter zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, waardoor u de kans krijgt te beslissen of u het wilt accepteren of niet. (Voor sommige web-pagina's is daar een toestemming voor nodig, cookies kunnen niet worden geweigerd.)
Mytalentbuilder.com gebruikt weliswaar cookies om uw bezoek aan mytalentbuilder.com bij te houden en onze webservers leggen automatisch het IP/Internet-adres van uw computer vast, maar deze informatie zegt niets over uw persoonlijke identiteit en u blijft anoniem, tenzij u mytalentbuilder.com  op andere wijze persoonlijke informatie hebt verstrekt. De cookies dienen dus enkel om anonieme statistieken van gebruikersaantallen op te stellen.

 

Uw privacyrechten

U hebt het recht de gegevens die mytalentbuilder.com over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige, onvolledige of foute gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van mytalentbuilder.com verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot info@lannoocampus.be.

 

Beheer van uw wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor elke actie die met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt ondernomen. Wij adviseren u daarom om uw wachtwoord niet aan derden door te geven. Indien u besluit uw gebruikersnaam en wachtwoord of uw gegevens met derden te delen met het oog op het gebruik van deze website, blijft u verantwoordelijk voor alle actie die met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt ondernomen. Indien u de controle over uw wachtwoord verliest, kunt u de controle over uw persoonlijke gegevens verliezen en partij worden bij van rechtswege bindende acties die namens u worden ondernomen. Daarom kan u zelf uw wachtwoord wijzigen.

 

Heeft u nog vragen over het privacy-beleid, neem dan contact met ons op via info@lannoocampus.be.